Beslutning om bygning af nyt musesumsmagasin i 2009
Ribe magasin

Bestyrelsen for fælles museumsmagasiner var den 14. janaur 2008 på besøg i Sydvestjyllands Museums nye magasin i Ribe. Klik på ovenstående billede og se fotos fra ekskursionen.

 

Der er nu truffet beslutning om bygning af et nyt fælles museumsmagasin for museerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Det var en tilfreds bestyrelse for den selvejende institution, der mandag kunne gøre status over kommunernes budgetvedtagelse, hvoraf det fremgår, at der er politisk opbakning til bestyrelsens planer i 5 ud af de 6 kommuner, der står bag forberedelsen af det store projekt.

Bestyrelsens beslutning betyder, at der nu skal etableres en projekt-organisation samt udarbejdes en tidsplan, så byggeriet kan igangsættes umiddelbart efter årsskiftet 2008/2009.

Bestyrelsen vil på næste møde ligeledes drøfte placering af det ca. 5.000 m 2 store museumsmagasin.

Med beslutningen sikres den sjællandske kulturarv nu tidssvarende og betryggende opbevaringsforhold.

Formanden for den selvejende institution byrådsmedlem Helge Fredslund udtaler:

”Det er et langt sejt træk, der nu er lykkedes. For os i bestyrelsen har det været glædeligt at se den store opbakning til det fælles magasinprojekt.

Vi glæder os nu til at trække i arbejdstøjet, så vi er klar til at realisere anlægsprojektet om ca. 1 år. For alle med en kulturhistorisk interesse er det tilfredsstillende, at kulturarven på denne måde sikres for eftertiden.”

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Formand for den selvejende institution,
Byrådsmedlem Helge Fredslund, tlf. 59 26 87 89


Sekretær for den selvejende institution,

Kulturchef Hardy Granhøj Jørgensen, tlf. 59 66 64 09

eller øvrige bestyrelsesmedlemmer:

- Per Rasmussen, Holbæk Kommune, tlf. 59 46 02 50
- Peter Jakobsen, Kalundborg Kommune, tlf. 59 29 61 13
- Poul Erik Madsen, Ringsted Kommune, tlf. 57 61 92 02
- Poul Hangler, Sorø Kommune, tlf. 57 83 46 44
- Ingrid Dyhr Toft, Slagelse Kommune, tlf. 58 52 24 83
- Ea Matzon, Sydvestsjællands Museer, tlf. 57 83 40 63
- Jan Steen Jacobsen, Odsherreds Kulturhistoriske Museum, tlf. 59 91 33 25

 

30. oktober 2007