Bestyrelse
Om hjemmesiden
BESTYRELSEN FOR
SORØ MUSEUMSFORENING
PR. 14. marts 2018
Niels G. Sørensen, formand Vedde Byvej 11,
4295 Stenlille
Valgt til 2020

nielsvedde@mail.tele.dk
telefon 57 80 47 82
mobil:
  24 80 88 77

Alan Tomlinson, foredragsansvarlig Sorøparken 4,2. sal tv
4180 Sorø
Valgt til 2019 alan_tomlin@hotmail.com
telefon 57 83 42 66
Birgit Bangsgaard Madsen Østervang 6,
4180 Sorø
Valgt til 2019
telefon 53277295
Henning Vincentz Fischer, webmaster

Koldemosevej 23,
4180 Sorø

Valgt til 2019 hafischer@stofanet.dk
telefon 23 40 89 08
Henning Bussenius-Larsen
Sorøparken 8,
4180 Sorø
Valgt til 2019 hebula@gmail.com
telefon: 57 83 45 13
Flemming Hansen, sekretær Abildvang 21,
4180 Sorø
Valgt til 2020
telefon 56 95 92 48
 
Niels Karup, kasserer
Enghaven 5
4180 Sorø
Valgt til 2020 telefon: 61 31 44 34 
1. Suppleant
Vibeke Beltoft
Gartnerivej 10
4180 Sorø
Valgt til
2019
vogfbeltoft@gmail.com
Telefon 57 82 20 27
2.Suppleant
Jørgen Mogensen
Karsholtevej 22,
4293 Dianalund
Valgt til
2018
Joergen.mogensen@skolekom.dk
telefon: 30 29 40 91
Revisor: Niels Steen Jensen Peter Damsvej 34,
4180 Sorø
Valgt til 2018 telefon: 57 83 16 04
niels-steen@stofanet.dk
Revisor: Preben Lemann Rønnevej 4
4295 Stenlille 
Valgt til 2019 lemann.grafisk@gmail.com
telefon 40 68 00 59