Bestyrelse
Om hjemmesiden
BESTYRELSEN FOR
SORØ MUSEUMSFORENING
PR. 15. marts 2022.

Niels G. Sørensen, formand

Vedde Byvej 11,
4295 Stenlille

Valgt til 2024

nielsvedde@mail.tele.dk
telefon 57 80 47 82
mobil:  24 80 88 77

Alan Tomlinson, foredragsansvarlig

Sorøparken 4,     2.sal, tv
4180 Sorø

Valgt til 2023

alan_tomlin@hotmail.com
Mobil 22 28 68 40

Birgit Bangsgaard Madsen,
næstformand

Østervang 6,
4180 Sorø

Valgt til 2023

b.bangsgaard@gmail.com
telefon 53 27 72 95

Henning Vincentz Fischer, webmaster

Koldemosevej 23,
4180 Sorø

Valgt til 2023

fischerklan@gmail.com
telefon 23 40 89 08

Henning Bussenius-Larsen

Sorøparken 8,
4180 Sorø

Valgt til 2023

hebula@gmail.com
Mobil: 41 40 45 13

Flemming Hansen, sekretær

Abildvang 21,
4180 Sorø

Valgt til 2024

b.fl.hansen@stofanet.dk
telefon 40 47 80 54 

Niels Karup, kasserer

Enghaven 5
4180 Sorø

Valgt til 2024

nielskarup@gmail.com
telefon: 61 31 44 34 

1. suppleant
Vibeke Beltoft

Gartnerivej 10
4180 Sorø

Valgt til 2023

vogfbeltoft@gmail.com
telefon 57 82 20 27

2.suppleant
Jørgen Mogensen

Karsholtevej 22,
4293 Dianalund

Valgt til 2023

joergen.mogensen@skolekom.dk
telefon: 30 29 40 91

Revisor: Niels Steen Jensen

Peter Damsvej 34,
4180 Sorø

Valgt til 2024

niels-steen@stofanet.dk
telefon: 57 83 16 04

Revisor: Preben Lemann

Merløsevej 8 ,
4295 Stenlille

Valgt til 2023

lemann.grafisk@gmail.com
telefon 40 68 00 59