Nyt fra historie-online:

 
 
Forside
Om hjemmesiden

Følgende firmaer støtter Sorø Museumsforening ved medlemskab:

ALTAN.DK
ARKIPLUS A/S - arkitekter
LASSEN LANDSKAB A/S
-landskabsarkitekter
NORDEA Sorø -
BANG & OLUFSEN Sorø

SORØ BLOMSTERCENTER
COMWELL SORØ STORKRO -
STIFTELSEN SORØ AKADEMI-
SORØ AKADEMIS SKOLE
LEMANN GRAFISK Stenmagle
-SORØ VVS Aps -

PETER DUE BOLIG -
Advokat Claus N. Kristiansen
- Sorø
DANSKE BANK Sorø -
SORØ APOTEK -
KLINIK LENA HARTMANN
THIELE Sorø -
ELEKTROGÅRDEN -
Sorø Aps-
MultiLine A/S, Sorø afd -
NYRUP INSTALLATION A/S
CHRIS JENSEN A/S
Sorø Museumsforening er tilsluttet Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark
Klik her for at se Sorø Museumsforenings velkomstfolder...
"1001 fortællinger"Besøg Sydvestsjællands seværdigheder i den nye oversigt over vores fælles kulturarv -
og tilføj selv flere!
(Siden åbner i nyt vindue)

Seneste nyhedsbrev februar 2019
Klik her..

Se nyhedsbrev fra SAMMUS
klik her
Klip om Vestsjælland fra Danske Museer

Referat af generalforsamling 2019! klik her

Formandens beretning klik her

Der stadig pladser til turen den 26. maj
udflugt Milesten
vawe Vrag
   
Der var foredrag PÅ SORØ MUSEUM ONSDAG den 7. november 2018
Vestsjællands Verdenssensationelle Middelalderkirker ved adjunkt-Ph.d. Andreas Bonde Hansen
Hvorfor er Vestsjælland tætpakket med små normanniske paladskirker? Hvordan kan der i Kalundborg opstå en kirkearkitektur som på en og samme tid er orientalsk og nordisk? Og hvorfor findes der vestsjællandske kirker i Tyskland og Polen? Vestsjællands middelalderkirker er på en og samme tid mange og utroligt spektakulære. De spænder fra det helt unikke, til skoleeksempler på f.eks. nordeuropæisk gotik. Samtidig fortæller kirkerne en historie om, da Vestsjælland var Nordeuropas absolutte magtcenter, og hjemsted for en ærkeeuropæisk elite. Dette foredrag agter at finde hoved og hale i disse forhold og give den allerbedste fortælling om Vestsjællands storhedstid
Kalundborg Kirke
Der var foredrag PÅ SORØ MUSEUM ONSDAG den 14. november 2018 kl. 19.30  
.Mad Money II ved cand. mag. Martin Pavon, akademisk medarbejder, Kalundborg Museum
Den 4. januar 1944 nødlandede det amerikanske B-17-bombefly med kælenavnet Mad Money II ved Kalundborg efter en mislykket bombemission til Kiel i Tyskland. Alle ti besætningsmedlemmer overlevede, men blev kort efter taget til fange af den tyske besættelsesmagt. Efter deres første nat som krigsfanger i Kalundborg Arrest blev de sendt til tyske fangelejre, hvor de blev befriet i maj 1945. Museum Vestsjælland har siden 2013 beskæftiget sig med Mad Money II som forskningsområde og præsenterer med dette foredrag resultaterne heraf. Blandt disse er fundet af nødlandingsstedet på Asnæs og flere hundrede dele af flyet, interview af øjenvidner til nødlandingen, en opsporing af besætningens efterkommere i USA og et samarbejde med amerikanske flyspecialister, forfattere og flymuseer mm. På den baggrund er fortællingen om Mad Money II og dens besætning blandt de mest berømte skæbnefortællinger fra Anden Verdenskrig i Danmark og USA.
 

 

 
 

Ladbyskibet

Vi havde en spændende tur til Fyn 2018 Johannes Larsen
Årets bustur søndag den 3. juni 2018 gik til Vikingemuseet Ladby og Johannes Larsen Museet i Kerteminde
Vi kørte fra torvet i Sorø kl. 8.30 og ankom til Vikingemuseet Ladby kl. 10.00. På vejen nød vi en kop kaffe med brød. Efter rundvisning med guide, hvor vi så vikingeskibsgraven (Ladbyskibet), som blev fundet i 1935, og museet, køret vi til Restaurant Marinaen i Kerteminde, hvor vi fik frokost. Derefter gik vi til kunstmuseet Johannes Larsen Museet, åbnet 1986 og udvidet senere i to omgange. Her fik vi en fælles introduktion og derefter gik vi selv rundt. Bussen kørte af sted igen kl. 15.00. Vi kørte mod nord til Fyns Hoved. Undervejs fik vi kaffe og brød. Turen gik derefter hjemad, og vi var Torvet i Sorø kl. 18.00. AFGANG FRA SORØ TORV
DER blev afholdt GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 14. MARTS 2018 PÅ SORØ MUSEUM

Læs referat her..
Læs formandens beretning her..
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent og budget for år 2019.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er Niels G. Sørensen, Flemming Hansen og Niels Karup.
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år.
På valg er 1. suppleant John Schou Hansen og 2. suppleant Jørgen Mogensen.
Bestyrelsen anbefaler Vibeke Beltoft som 1. suppleant, da John Schou Hansen
ønsker at fratræde
.
7. Valg af revisorer.
På valg er Niels Steen Jensen.
8. Indkomne forslag. Evt. forslag sendes til formanden senest 10. februar 2018.
9. Evt. – uden beslutninger.
Med venlig hilsen
p. b. v.
Niels G. Sørensen, formand
Efter generalforsamlingen orienterer Ea Stevns Matzon om Sorø Museum og om aktuelle begivenheder
Der var fordedrag PÅ VÆRKERNE TIRSDAG den 17. april 2018 kl. 19.30  
Jelling – Danmarks dåbsattest ved direktør, dr. phil. Klaus Ebbesen, Hørsholm.
Jelling har en central placering i den tidlige danmarkshistorie. Det er Gorm den Gamle, Thyra Danebod og Harald Blåtands by. Mest synlige er de to store gravhøje, den lille kirke og den store runesten; kaldet Danmarks dåbsattest.
Jellingestenenene
I de senere år er også fundet en stor palisadeindhegning, sporene af en enorm skibssætning og andre vigtige fund. Hele anlægget har derfor måttet nytolkes.
I foredraget fortælles om de mange udgravninger og tolkningerne gennem tiden. Anlæggets enkelte dele, som de kendes i dag, bliver gennemgået og sat ind i deres kulturhistoriske sammenhæng. Med udgangspunkt i Jelling-anlægget fortælles den tidligste danmarkshistorie med hovedvægten på Harald Blåtands indsats.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Sorø Arkæologiforening og Sorø Folkeuniversitet.
Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen serveres kaffe; kage kan købes for 20 kr.
 
Der var foredrag på VÆRKERNE TIRSDAG den 1. maj 2018 kl. 19.30  

Livets Tråd
ved professor, tekstilforsker Marie Louise Bech Nosch, Københavns Universitet

Tekstiler omgiver os fra vugge til grav, og tøj udtrykker vores status, alder, erhverv etc. Derfor kan vi bruge tekstilhistorien til at komme ganske tæt på mennesker i fortiden: deres teknologi, håndværk og redskaber. Samtidig er vores sprog stadig i dag fyldt med tekstile metaforer som vidner om tekstil og dragtens betydning gennem tiden.
Danmark har en af verdens mest enestående samlinger af arkæologisk tekstil fra bronzealder og jernalder, og de kan give os ny viden om Danmarks oldtid.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Sorø Arkæologiforening og Sorø Folkeuniversitet.
Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen serveres kaffe; kage kan købes for 20 kr.

 

Udflugt 2017 gik til
Frederiksborg Slot

Frederiksborg Slot Årets bustur søndag den 18. juni 2017
går til Frederiksborg Slot i Hillerød
Vi kører fra Torvet i Sorø kl. 9.00. Op mod
kl. 11.00 ankommer vi til Hillerød. Vi får en kop kaffe »fra bussen« og lidt spiseligt.
Så går vi gennem barokhaven til Frederiksborg Slot. I tilfælde af regn sættes vi af nær indgangen til slottet.
Kl. 11.30 begynder rundvisningen, der varer 1½ time.
Kl. 13.30 spiser vi frokost på spisestedet Leonora (på slotsområdet). Udover maden er der en øl eller vand samt kaffe.
Mellem kl. 15 og 16 begynder turen tilbage mod Sorø, hvor vi ankommer før kl. 18.00.
AFGANG FRA SORØ TORV SØNDAG DEN 18. JUNI 2017 KL. 9.00 HJEMKOMST TIL TORVET FØR KL. 18.00.
DELTAGERPRIS: 420 KR. medbringes kontant
DELTAGERANTAL: 40
TILMELDING TIL FORMANDEN SENEST DEN 9. JUNI 2017:
på e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk eller telefon 24 80 88 77

Referat af generalforsamling
torsdag den 9. marts på SORØ MUSEUM


Vi fyldte 100 år i 2016

Vi fejrede det den 25. juniAFHOLDTE FOREDRAG PÅ VÆRKERNE, LOKALE NR. 111
FREDERIKSVEJ 27, 4180 SORØ

TORSDAG 21. APRIL 2016 KL. 19.30

TORSDAG 28. APRIL 2016 KL. 19.30

Sorøs posthistorie fra middelalder til 1903

Steen Jensen
ved lektor Steen Jensen, Sorø

Posthistorie er lokalhistorie og viser samspillet mellem byens udvikling og organiseringen af det lokale postvæsen fra middelalderen, til man fik det nye posthus i 1903. Hør om tiden, hvor Sorøs Posthus lå i Bjernede, og om hvorfor posten kørte forbi Sorø i 1700-tallet.
Postvogn

Rendsborgparken – en boplads fra bondestenalderen ved Kalundborg Fjord

Lone
Lone Claudi Hansen

I foråret og sommeren 2015 foretog Museum Vestsjælland en udgravning af en større boplads fra bondestenalderen ved Rendsborgparken i den østlige del af Kalundborg. Bopladsen er fra tragtbæger-kulturens midte, omkring 3000 f. Kr. og har ligget på nordsiden af den fossile Kalundborg Inderfjord, hvor Kærby Å i dag løber. Under muldlaget fandt arkæologerne resterne af fl ere huse, et depotfund med brændte mejsler og tusindvis af genstande fra de folk, der boede på pladsen for om-
trent 5000 år siden. Ved foredraget vil pladsen blive set i lyset af de øvrige fund fra bondestenalderen i Kalundborg og Vestsjælland

TIRSDAG DEN 13. OKTOBER 2015 KL. 19.30 TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER 2015 KL. 19.30
Stednavne, centralpladser og arkæologi

Laurine Albris
ved Ph.d.-stipendiat Laurine Albris, København.

Grundlovskampe i Grøftekants-Danmark

Lisbeth Petersen
ved specialkonsulent Lisbeth Petersen, Kalundborg.

Foredragene arrangeres i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og Folkeuniversitetet.
Entré for ikke-medlemmer: 50 kr. I pausen kan der købes kaffe og kage til 20 kr.


GENERALFORSAMLING TORSDAG
DEN 19. MARTS 2015 KL. 19.30

Dagsorden og referat :

Bestyrelsesmedlemmer med anmeldt forfald: Ulla Hansen og Alan Tomlinson.
Tilstede ved generalforsamlingen var 17 medlemmer.

1. Valg af dirigent.
Valgt blev borgmester Gert Jørgensen.

Borgmesteren var ordstyrer

2. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt.
 
4. Fastsættelse af kontingent og budget for år 2016.
    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Budgettet for år 2016 samt kontingentets størrelse blev enstemmigt godkendt.

5. Valg til bestyrelsen.
     På valg er Alan Tomlinson, Ulla Hansen, Henning Fischer, Henning Bussenius-Larsen
Alle bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt genvalgt.

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år.
Som suppleanter blev enstemmigt valgt John Schou Hansen og Jørgen Mogensen.

7. Valg af revisorer.
    På valg er Preben Lemann.
Preben Lemann blev enstemmigt genvalgt.

8. Indkomne forslag.  Evt. forslag sendes til formanden senest 10. marts 2015.
Der forelå ingen forslag.

9. Evt. – uden beslutninger.
Jørgen Mogensen omtalte en udstilling, man arrangerer i Lokalarkivet i Dianalund, hvor man bl.a. viser, hvorledes man i den givne tidsperiode lavede borddækning. Flere andre lokale arrangementer blev fremhævet.

 

 Museumsleder Ea Matzon orienterer om Sorø Museum og Museum Vestsjælland.
Ea Matzon gav en meget fyldig og interessant orientering om tiden, der er gået siden sidste generalforsamling, men også hvorledes udstillingsvirksomheden bliver i det kommende år bl.a. i forhold til det nye samarbejde, der er mellem alle de nye afdelinger i Museum Vestsjælland.

Der serveredes øl/vand – senere kaffe med brød.

Med venlig hilsen
p. b. v.
Niels G. Sørensen, formand /Flemming Hansen, sekretær

Museumsleder Ea Matzon orienterer om Sorø Museum og Museum Vestsjælland.
Der serveres øl/vand – senere kaffe med brød.

FOREDRAG PÅ VÆRKERNE, LOKALE NR. 111
FREDERIKSVEJ 27, 4180 SORØ

ONSDAG DEN 8. APRIL 2015 KL. 19.30

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 KL. 19.30

Danefæ på Nationalmuseet – eventyrlige oldtidsfund gennem 200 år
ved
museumsinspektør Peter Vang Petersen, Nationalmuseet
Hans Egede, Grønland og Danmark i 300 år
ved
tidligere sognepræst i Munke Bjergby,
Stephen Egede Glahn, Humlebæk
Foredragene arrangeres i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og Folkeuniversitetet.
Entré for ikke-medlemmer: 50 kr. I pausen kan der købes kaffe og kage til 20 kr.
FOREDRAG PÅ VÆRKERNE, LOKALE NR. 111
FREDERIKSVEJ 27, 4180 SORØ
TORSDAG DEN 6. NOVEMBER 2014 KL. 19.30
FOREDRAG PÅ VÆRKERNE LOKALE NR. 111
FREDERIKSVEJ 27, 4180 SORØ
ONSDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 19.30
Danmarks Borgcenter og udgravningerne på
Vordingborg Slotsruin

ved Dorthe Wille-Jørgensen, museumsinspektør,
mag.art., Museum Sydøstdanmark
Sjælegavestridigheder i dansk højmiddelalder

ved cand.mag. i historie Emil Lauge Christensen, København

Årets bustur gik til Holmen og Tøjhusmuseet den 25. maj 2014

På Nyholm, hvor bl.a. Søværnets Officersskole, Hovedvagten og batteriet Sixtus fra 1788 med Rigets Flag ligger. Vi ser først Peder Skram, som nu er museumsskib. Fregatten var flådens flagskib under Den kolde Krig. Bygget i Helsingør og i drift 1966-1990. Rundvisning i to hold á 20 personer.

peterskram tøjhus
Du kan se mange flere fotos fra turen, taget af Preben Lemann - klik her

Årsag og virkning af den dansk-tyske krig i 1864

Et liv som amatørarkæolog

FOREDRAG PÅ VÆRKERNE LOKALE NR. 111
           FREDERIKSVEJ 27, 4180 SORØ
     ONSDAG DEN 9. APRIL 2014 KL. 19.30
 
ved Niels Henriksen, Sorø, direktør for Grænseforeningen 1988 – 2003
 
Årsag og virkning af den dansk-tyske krig i 1864:
Hvad gik forud? Hvad var den direkte årsag til krigen?
Hvad havde vi gjort prøjserne? Hvad havde Østrig med det at gøre?
Hvad blev resultatet for Danmark? – for Slesvig? – for Tyskland? – for Europa?
 
Der vil blive fokuseret på Stormen på Dybbøl,
hvis 150 års dag vil blive markeret d. 18 april 2014.
FOREDRAG PÅ VÆRKERNE LOKALE 111
    FREDERIKSVEJ 27, 4180 SORØ
ONSDAG DEN 23. APRIL 2014 KL. 19.30
    
ved formanden for de bornholmske amatørarkæologer Klaus Thorsen  
Siden jeg var stor dreng har jeg gået med snuden i jorden, det er blevet en livsstil.
I 1989 købte jeg min første metaldetektor, og det er i tidens løb blevet til mange fund.
Hvad er guldgubber?
Nye spændende gravfund fra Østerlars.
Ny viden om den arabiske sølvskat fra Skovsholm.
Glasperler, hvad ved vi egentlig om denne fundtype?
Og hvad har amatørarkæologien haft af betydning for mig. 
Kom og hør/se et spændende foredrag med mange flotte billeder

Referat af generalforsamling 2014 - klik og læs her

 

Studie- og oplevelsestur til Sorbernes land og Schlesien
 19. - 23. maj 2014

Tilmelding og eventuelle spørgsmål til Poul V. Andersen 57832774,  pv.andersen@gmail.com senest 28. februar 2014.  - Hurtig tilmelding tilrådes! 2013-turen fik vi meget hurtigt udsolgt!
Se program - klik her

Nyt fra formanden

På generalforsamlingen i marts blev Ulla Hansen indvalgt i bestyrelsen. Hun afløste Egon Dalegaard, der havde ønsket at udtræde. Tak til Egon for arbejdet som kasserer og velkommen til Ulla, som er valgt til næstformand. Ny kasserer er Niels Karup. Se nærmere om navne, adresser her på hjemmesiden.

Busturen for medlemmer af museumsforeningen den 2. juni gik til Skåne, hvor Fotevikens Museum, Trelleborg og Månstorps Gavlar blev besøgt. Der var god tilslutning til turen, hvilket glædede bestyrelsen.

Vi arbejder derfor på næste års tur, som planlægges at gå til hovedstadsområdet engang sidst i maj. I nyhedsbrevet februar 2014 vil der være indbydelse. Samtidig udsendes traditionen tro indkaldelse til generalforsamling.

I november tilbydes to foredrag – se herunder. Bestyrelsesmedlem Henning Fischer har til septembernyhedsbrevet skrevet en spændende artikel om de gamle landevejssten (milepæle og kilometersten), og museets daglige leder Ea Matzon har skrevet om den renovering, som foregår på museet i år.

15. december er der gløggdag på Sorø Museum kl. 13-16. Vi håber, at mange vil lægge vejen forbi.

Niels G. Sørensen

Studietur 2013 gik til Skåne

Fotevig Trelleborg Trelleborg Månstorp
Fotevig Trelleborg Trelleborg - model Månstorp Gavlor
Tidligere forskningschef Sven Rosborn, der var med til at oprette Fotevikens Museum, øste ud af sin store viden om vikingetiden på Fotevigmuseet ved Øresunds kyst i det sydvestlige Skåne.

Efterlysning af materiale fra 50´erne og 60érne

I forbindelse med udstillingen "Da far fik bil" (se nyhedsbrev)søger museet stadig billeder og genstande, der fortæller om livet med bil i 1950'erne og 1960'erne, meget gerne med tilknytning til lokalområdet. Henvendelser er meget velkomne. Kontakt: Museumsinspektør Astrid Orsleff Hansen, aoh@vestmuseum.dk, tlf. 57811528.

Farvel til Sydvestsjællands Museum
og goddag til Museum Vestsjælland

v. Gert Jørgensen 2. Viceborgmester, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Sorø Kommunalbestyrelse

Museumssamarbejdet SVM mellem Slagelse og Sorø Kommuner gennem 11 år er bragt til ende. Kommunalbestyrelserne i begge kommuner har besluttet at lade dele af SVM indgå i et bredere samarbejde med andre kommuner. Tankerne bag den nye fusion er nogle af de samme, som da Slagelse og Sorø i sin tid lavede et administrativt og fagligt fællesskab og dannede SVM.

Det nye museum har fået navnet Museum Vestsjælland. Fusionen har været behandlet i museumsbestyrelser og byråd, og den 31. december 2012 trådte samdriftsaftalen mellem Sorø, Slagelse, Ringsted, Odsherred, Kalundborg og Holbæk kommuner i kraft. Slagelse Kommune har i forbindelse med sammenlægningen besluttet at tage Skovgaards Bagerimuseum, Det Gamle Trykkeri og Trelleborg ud af det nye fælles kommunale samarbejde. De vil fremover selv drive Bagerimuseet og Trykkerimuseet, og der arbejdes på et selvstændigt samarbejde omkring Vikingeborgen Trelleborg med Nationalmuseet.

Fortsat statsanerkendt museum med ny bestyrelse og en overgangs periode på 2 år
Sammenlægningen skal ruste museerne bedre til fremtidens krav til bl.a. forskning og formidling. Der skal naturligvis fortsat være levende museumshuse i de enkelte kommuner. Bygningerne i Storgade skal derfor fortsat være en del af det fremtidige museum.
Det vil derfor fortsat – i minimum 2 år – være Sorø Museumsforening, der som ejer af Nyhedsbrev, februar 2013 11 bygningerne og på samme måde som i dag skal aftale lejevilkår, vedligeholdd og administration etc. med det nye Museum Vestsjælland.
Der er valgt en model, hvor det eksisterende museum fortsætter. Dette for at sikre, at der er et statsanerkendt museum i drift – der skal derfor ikke godkendes et helt nyt museum. Navneskiftet og vedtægtsændringen sikrer, at museet opfattes og drives som et fællesskab, og at de tilskudsgivende kommuner har lige indflydelse.
Museum Vestsjælland vil til og med 2014 blive ledet af en bestyrelse, hvor de bidragende kommuner udpeger hvert et bestyrelsesmedlem, mens kredsen af kommunernes kulturchefer udpeger i alt tre medlemmer. Dette sker for at sikre såvel de politiske som de nødvendige faglige og forretningsmæssige kompetencer i bestyrelsen i denne toårige overgangsperiode. Museets medarbejdere udpeger to bestyrelsesmedlemmer.
Der er således også valgt et bestyrelsesmedlem til det nye museumsfællesskab i Sorø. Sorø Kommunalbestyrelse har udpeget Anita S. Eskildsen til bestyrelsen og undertegnede som suppleant. Vi har begge i den nuværende byrådsperiode siddet i SVM's bestyrelse.
I løbet af 2013 skal den nye og gamle ledelse og organisation bruge tid og kræfter på selve sammenlægningen. Målet er, at vi sammen kan levere endnu mere og endnu bedre museum til borgerne i Midt- og Vestsjælland.

Stor tak til Ea og Henning
Må jeg afslutningsvis rette en stor tak til SVM's afgående leder Ea Stevns Matzon og bestyrelsesformand Henning Fischer. De har igennem mange år ledet og tilført SVM stor kompetence og synlighed. Det har været en stor fornøjelse at samarbejde i bestyrelsen omkring de mange udfordringer, som et historisk, nutidigt og fremtidigt museumsvirke har og får.

Gert Jørgensen

SAMRÅD 2012

Samådsmøde 2012
Sorø Museumsforening var repræsenteret ved formand Niels G. Sørensen og næstformand Niels Karup ved Sydvestsjællands Museums Samråd 2012. Mødet blev afholdt på Vikingeborgen Trelleborg, den 24/5 2012.
I mødet deltog, foruden Sorø Museumsforening, de øvrige museumsafdelinger under SVM. Ved mødet drøftedes de igangværende fusionsplaner for en større kreds af Sjællandske museer, herunder vores museumsafdeling Sorø Museum. Direktør Ea Matzon, der forhandler på vegne af bestyrelsen for SVM, oplyste, at sigtet med sammenlægningsplanerne er at sikre fastholdelse af et godt, og gerne endnu bedre museumsvæsen på Sjælland. Der skal også efter en eventuel fusion være et godt museum i Sorø. Henning Fischer der er formand for Sydvestsjællands Museum bekræftede, at der er en meget positiv holdning i bestyrelsen for en sammenlægning, bl.a. for at få "mere museum for pengene".

Fra Sorø Museum bringes følgende:

Fra Sorø Museum er der et ønske om at knytte flere frivillige til museets formidling.
Vi forestiller os dels et korps af »gamle«, der er gode til at fortælle børn om udvalgte temaer eller emner fra deres egen barndom ved forskellige lejligheder. Det kan være til jul, hvor vi har børnehaver på besøg, eller i forbindelse med ferieaktiviteter for børn. Vi kunne samtidig ønske os et samarbejde med Museumsforeningen
om et sommerarrangement i museets gård sidst på sommeren. I stil med julegløggdagen i december, kunne vi invitere relevante foreninger til at stå sammen i museets gård og servere kaffe og hjemmebag, hvor der samtidig foregik noget kulturhistorisk relevant.
Ea Matzon

Årets medlemstur gik til Bakkehuset og Frederiksberg Slot

Se fotos til højre

Læs mere i medlemsbladet

 
 
 
Til højre fotos fra medlemstur til Kronborg - 2011
 

SORØ MUSEUMSFORENING

 

Referat af generalforsamling torsdag den 1. marts 2012 kl. 19.30 i Sorø Sognegård, Munkevænget 22, 4180 Sorø.

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.

Borgmester Ivan Hansen blev valgt.

 1. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse.

Beretningen blev godkendt. Museumsdirektør Ea Matzon udtrykte stor anerkendelse af formandens arbejde for foreningen og samarbejdet med museet.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskabet  blev godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent og budget for år 2013.

Bestyrelsen foreslår årskontingentet hævet til 200 kr. (dækker højst eet par i samme husstand) og uændret årskontingent på 500 kr. for firmaer.
Formanden orienterede på forepørgsel fra en deltager om hvilke formål man har finansieret fra foreningens side. Derefter blev budget og kontingent godkendt.

 1. Valg til bestyrelsen.

På valg var Niels G. Sørensen, Flemming Hansen og Niels Karup.
Alle blev genvalgt.

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Der er p.t. kun en 1. suppleant (John Schou Hansen).
Som 2. suppleant blev valgt Jørgen Mogensen.

 1. Valg af revisor.

På valg var Niels Steen Jensen.
Niels Steen Jensen blev genvalgt.

 1. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 1. Evt.

Sekretæren lykønskede formanden på bestyrelsens vegne med 70 års dagen og de 10 år som formand for foreningen. Formanden modtog en vingave.

Museumsdirektør Ea Matzon afsluttede generalforsamlingen med en meget spændende orientering om museets aktuelle forhold og SVMs fremtid.

Venlig hilsen

Niels G. Sørensen, formand/Flemming Hansen, sekretær

Afholdte FOREDRAG I SORØ SOGNEGÅRD

FOREDRAG I SORØ SOGNEGÅRD
ONSDAG DEN 13. NOVEMBER 2013 KL. 19.30
Sorø Klosterkirke som gravkirke. Stormandsbegravelser,
kongebegravelser og fædrelandets fortjente helt
ved kunsthistoriker, mag.art. Karin Kryger
FOREDRAG I SORØ SOGNEGÅRD
TORSDAG DEN 21. NOVEMBER 2013 KL. 19.30
Om retsopgøret efter besættelsen
ved cand.phil. Carsten Egø Nielsen
TORSDAG DEN 15. NOVEMBER 2012 KL. 19.30
Nyt fra "Metro-udgravningerne" i København
ved arkæolog Camilla Haarby Hansen,
Københavns Museum
ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012 KL. 19.30
Arkæologi omkring Næsby Kirke
ved museumsinspektør Kasper Wurr Sjernqvist,
Næstved Museum
TORSDAG DEN 26. APRIL 2012 KL. 19.30
Bogbrændingen i Sorø
ved cand. mag Helge Torm, Sorø
ONSDAG DEN 11. APRIL 2012 KL. 19.30
Fortiden set fra himlen –
luftfotoarkæologi i Danmark
ved museumsinspektør Lis Helles Olesen,
Holstebro Museum
TORSDAG DEN 11. APRIL 2013 KL. 19.30
Hobyfyrsten boede lige så storslået,
som han blev begravet
ved museumsinspektør
Katrine Kølle Hansen,

Museum Lolland-Falster
ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 KL. 19.30
Husmænd og husmandskolonier
fra landboreformerne til 2000
– med særlig fokus på Sjælland
ved fhv. museumsinspektør ph.d. og mag.art.
Gunnar Solvang


 

 

ONSDAG DEN 9. NOVEMBER 2011 KL. 19.30Danske forsvarskirker - eller mangel på samme ?
ved Thomas Bertelsen, ph.d., redaktør på Danmarks Kirker, Nationalmuseet
ONSDAG DEN 30. NOVEMBER 2011 KL.19.30 Helleristninger og Fundmateriale -
Datering og tolkning
ved Dr. Gerhard Milstreu,
leder af Tanums Hällristningsmuseum,
Underslös, Vestsverige
30. marts kl. 19:30 fortalte
Mads Dengsø Jensen om de nye udgravninger i Jelling
Jelling

Udgravninger i årene 2006-10 har givet ny viden om Jelling-områdets historie og betydning i den sene vikingetid. Anlægget omkring Jelling har været betydeligt større end hidtil antaget og involveret fl ere forskellige bygningselementer. Gravhøjene og runestenene samler både gammelt og nyt og peger derfor både bagud i historien, såvel som de kristne
udtryksformer peger på ideologiske ændringer. Samtidig er det blevet klart, at også militære funktioner må have været en del af Jelling anlæggets brug, såsom fl ere trelleborghuse og den massive palisade omkring hele anlægget.

Jelling fremstår således som en lokalitet, hvor politiske, militære, rituelle funktioner bindes
sammen, hvilket ændrer på tidligere tolkninger af vikingetidens Jelling.
12. april kl. 19:30 fortalte
Kurt Lundin Larsen om DOMIDomi

Kurt Lundin Larsen fortalte om den spændende historie om udviklingen, eller afviklingen
af engelsk bilindustri, som han oplevede det som direktør for DOMI Danmark fra 1962 til 1978.

SORØ MUSEUMSFORENING  

Referat af generalforsamling

Tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.30, i Sorø Sognegård, Munkevænget 22, 4180 Sorø.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.Valgt blev Hugo Jacobsen.
 2. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse.
  Formandens beretning blev godkendt.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.Kassereren gennemgik det fremlagte regnskab, som enstemmigt blev godkendt.
 4. Fastsættelse af kontingent og budget for 2010.
  Forslag til budget for 2011 og for 2012 blev enstemmigt godkendt. Årskontingentet er uændret 150 kr. for en husstand på højst to og 500 kr. for et firma.
 5. Valg til bestyrelsen.
  På valg var Alan Tomlinson, Egon Dalegaard, Henning Fischer og Henning Bussenius-Larsen. Alle blev genvalgt.
 6. Valg af tobestyrelsessuppleanter.På valg var Leif Bach-Petersen, som ikke havde ladet høre fra sig.
  Bestyrelsen foreslog Niels Karup og John Schou Hansen som henholdsvis første og anden suppleant.
  De blev begge valgt.
 7. Valg af revisor.
  På valg var Preben Lemann, som blev genvalgt.
 8. Indkomne forslag.
  Ingen forslag var indkommet.
 9. Evt. - uden beslutninger.

Der blev advaret mod ikke at lade kontingentet følge med udviklingen, så at man ikke pludselig skulle til at forhøje det voldsomt. Bestyrelsen vil drøfte sagen.

Ea Matzon fortalte efter kaffen om det forløbne år på Sorø Museum, om udstillingerne i 2011, om Sydvestsjællands Museum i det hele taget og om den fremtidige udvikling i museumssamarbejdet på det vestlige Sjælland, herunder om vort nye fællesmagasin i Ugerløse.

Der var mødt 13 personer.
 
Med venlig hilsen
Henning Bussenius-Larsen/referent og Niels G. Sørensen/formand


Læs december nyhedsbrevet fra Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark


Onsdag den 17. november var der foredrag om deportationen af dansk politi under den tyske besættelse af Danmark
v/ Niels G. Sørensen

Hjemkomst

Politiets hjemkomst i de hvide busser

Under den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 deportere-de tyskerne knap 2000 danske politifolk til koncentrationslejre-ne Neuengamme ved Hamborg, Buchenwald i Thüringen, krigs-fangelejren Mühlberg i Brandenburg og Frøslevlejren ved Pad-borg i Sønderjylland. Hemmelig planlægning og en falsk luftalarm gjorde det muligt at indfange et stort antal betjente i Køben-havn, Odense, Århus og Ålborg.
Niels G. Sørensen fortæller om de barske forhold, som de 1967 politifolk levede under fra den 19. september 1944 til den 4. maj 1945, hvor de sidste internerede blev frigivet. 81 døde i de tyske lejre. Fortællingen har baggrund i de oplevelser, som Niels G. Sørensens far, kriminalbetjent Haakon Sørensen kom ud for. Den 19. september 1944 arbejdede Haakon Sørensen (1915-1971) på Politigården i København, hvor han sammen med mange hundrede kolleger blev arresteret og sendt til Tyskland. Han vendte først tilbage til hovedstaden den 4. maj 1945 og blev løsladt samme dag.