Bestyrelsen 
PR. 20. marts 2024


Niels G. Sørensen, formand

Vedde Byvej 11,
4295 Stenlille

Valgt til 2026

nielsvedde@mail.tele.dk
telefon 57 80 47 82
mobil:  24 80 88 77

Alan Tomlinson, foredragsansvarlig

Sorøparken 4,     2.sal, tv
4180 Sorø

Valgt til 2025

alan_tomlin@hotmail.com
Mobil 22 28 68 40

Birgit Bangsgaard Madsen,
næstformand

Østervang 6,
4180 Sorø

Valgt til 2025

b.bangsgaard@gmail.com
telefon 53 27 72 95

Henning Vincentz Fischer, webmaster

Koldemosevej 23,
4180 Sorø

Valgt til 2025

fischerklan@gmail.com
telefon 23 40 89 08

Henning Bussenius-Larsen

Sorøparken 8,
4180 Sorø

Valgt til 2025

hebula@gmail.com
Mobil: 41 40 45 13

Flemming Hansen, sekretær

Abildvang 21,
4180 Sorø

Valgt til 2026

b.fl.hansen@stofanet.dk
telefon 40 47 80 54

Niels Karup, kasserer

Enghaven 5
4180 Sorø

Valgt til 2026

nielskarup@gmail.com
telefon: 61 31 44 34

1. suppleant
Vibeke Beltoft

Gartnerivej 10
4180 Sorø

Valgt til 2025

vogfbeltoft@gmail.com
telefon 57 82 20 27

2.suppleant
Jørgen Mogensen

Karsholtevej 22,
4293 Dianalund

Valgt til 2025

joergen.mogensen@skolekom.dk
telefon: 30 29 40 91

Revisor: Niels Steen Jensen

Peter Damsvej 34,
4180 Sorø

Valgt til 2026

niels-steen@stofanet.dk
telefon: 57 83 16 04

Revisor: Preben Lemann

Hovedgaden 41C ,
4295 Stenlille

Valgt til 2026

lemann.grafisk@gmail.com
telefon 40 68 00 59