Om hjemmesiden

 

Er der problemer med hjemmesiden kontakt da foreningens

 webmaster: Henning Fischer, e-mail fischerklan@gmail.com

Hjemmesiden er bindeleddet til museumsforeningens medlemmer.

Vi optager gerne artikler og lign, af historisk interesse.

Bemærkninger og ønsker sendes til webmaster eller formand.